SI
Show menu

Krožno gospodarstvo v Sloveniji

12. 10. 2017
Na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK v Stekleni dvorani potekajo danes od 11. do 12. ure predstavitve trajnostne oskrbe z dobrinami in izkušenj uspešne implementacije. Koncept krožnega gospodarstva omogoča izkoriščenje lokalnih potencialov za trajnostni razvoj in s tem posledično tudi boljšo kakovost življenja vseh prebivalcev. Predavajo doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl in mag. Miha Tomšič /GI ZRMK/, Trajnostna prenova in oskrba z energijo ter lokalni obnovljivi viri in fiskalna lokalna politika;  doc. dr. Henrik Gjerkeš /GI ZRMK/, Uspešen zagon krožnega gospodarstva v Sloveniji: gozdno-lesna veriga v Kočevju; Aleš Marolt /Kočevski les / in /Občina Kočevje – Podjetniški inkubator/.