SI
Show menu

Energetski nasveti za vas

5. 11. 2015
Na sejmu ponovno vse dni sodelujejo svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK in mreže ENSVET s predavanji in individualnimi energetskimi svetovanji v zvezi s trajnostno gradnjo, obnovo in novogradnjo, ukrepi pri naravnih nesrečah – plazovi, poplave, učinkovito rabo energije v stavbah in gospodinjstvih, obnovljivih virih energije, trajnostni rabi energije, toplotnih črpalkah, pripravi tople sanitarne vode, uporabi deževnice, bioloških in malih čistilnih napravah, trajnostni mobilnosti, čistih vozilih, okoljskim vrednotenjem stavb, kazalnikom letnega stroška energije za delovanje gospodinjskega aparata, skoraj nič-energijskih in pasivnih hišah ter energetski izkaznici stavbe. Svoje trajnostne napore predstavljajo tudi ljubljanska javna podjetja in Javni holding Ljubljana.