SI
Show menu

»Premisli, jej, varuj!«

5. 6. 2013
To je slogan, ki ob svetovnem dnevu okolja 5. junija poteka v znamenju prehranskega odtisa. Namenjen je torej ozaveščanju o hrani, ki jo zavržemo v gospodinjstvih, in izpostavlja etični vidik tudi pri nakupovanju hrane. Skupni imenovalec evropske zakonodaje na področju odpadkov je preusmerjanje oziroma zmanjšanje odlaganja na deponijah ter povečanje recikliranja in ponovne uporabe. Za največji delež odpadne hrane so odgovorna gospodinjstva, z določenimi ukrepi pa bi lahko odstotek odpadne hrane lahko bistveno zmanjšali. Vzroki za hrano, ki se zavrže v gospodinjstvih, so v večini opredeljeni kot pomanjkanje ozaveščenosti, pomanjkanje znanja o metodah za preprečevanje zavržene hrane, nepozornost na rok trajanja živil in neprimerno skladiščenje. 

44. sejem Narava-zdravje, ki bo letos potekal od 17. do 20. oktobra 2013 pod sloganom Živimo vitalno!, promovira zdrav življenjski slog. Posebej pomemben sklop predstavlja Prehrana, kjer poudarjamo pomen samooskrbe oziroma hrane, ki jo zaznamujejo atributi »sveže, lokalno, trajnostno«. S partnerjem sejma, Zvezo potrošnikov Slovenije, že tretje leto zapored osveščamo javnost glede certifikatov na živilih in drugih izdelkih. V sklopu Zeleno sobivanje pa predstavljamo pomen okolju prijaznega bivanja, h kateremu zagotovo sodi tudi recikliranje odpadkov, kompostiranje in vse v zvezi z vrtnarjenjem. Častna pokrovitelja sejma sta Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor Vlade R Slovenije.