Narava zdravje

Uživaj zdravo od jutri do sobote na 50. sejmu Narava-zdravje

Spoštovani predstavniki medijev,

50. sejem Narava-zdravje –  sejem za zdrav življenjski slog smo letos pospremili s sloganom Uživaj zdravo! Pri tem ne poudarjamo le uživanja sveže, lokalne, raznolike in zdrave hrane, ampak tudi iskanje poti v sebi, naravi in sobivanju z drugimi, kako ponovno uživati življenje zdravo in v stiku z naravo. Tudi tokrat smo ponudbo izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje razvrstili po vsebinskih sklopih Prehrana – Zdravje – Gibanje – Naravna kozmetika in wellness – Zeleno sobivanje.

Posebej pa bi vas radi usmerili na spremljevalni program, ki je ob jubileju še zlasti zanimiv in privlačen za vse generacije. V njem se bo v štirih dneh zvrstilo prek 140 predavanj, delavnic, tečajev, raznih testiranj, svetovanj, okroglih miz idr. Vabimo vas, da si program podrobneje ogledate TUKAJ.

Novost letošnjega sejma je predstavitev razstavljavcev pod skupnim imenom Stavbna in bivalna biologija, ki so pripravili poseben seminar. Sanja Lončar bo na njem razkrila, kaj vse lahko ogroža naše zdravje v prostorih, v katerih bivamo, in kako se tem vplivom izognemo. Enega večjih problemov z obremenitvami lahko povzročajo tudi naše električne inštalacije, ki potekajo v stenah in jih ne vidimo, drugega pa brezžična tehnologija, ki prihaja tudi od zunaj in jo prav tako z našimi čutili ne zaznamo. Govorili bomo tudi o prihajajočih 5G omrežjih in predstavili različna mnenja stroke glede tega problema.

POSEBEJ IZPOSTAVLJAMO:

ČETRTEK, 24. 10.

10.00-11.00, Galerija 1
Eko gastronomija
Pogosto ponudniki v turizmu spregledajo, da so ekološka živila ključni temelj trajnostnega turizma in gostinstva. Ekološko pridelana živila imajo drugačno notranjo kakovost v primerjavi s konvencionalno oziroma industrijsko pridelanimi živili. So eden najpomembnejših svetovnih trendov v živilsko predelovalni industriji in beležijo nenehno rast. Namen predavanj je približati ekološka živila čim širšemu krogu osebja v gostinski dejavnosti – v sektorju HORECA), predstaviti zakonodajne podlage in možnosti vključevanja ekoloških živil v obroke ter deliti izkušnje z že certificiranimi ponudniki ekoloških živil.
Red. prof. dr. Martina Bavec, UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske ved, viš. pred. dr. Martina Robačer, UM FKBV, Nina Abramič, vodja Bio hotela St. Daniel, Hruševica pri Štanjelu, Alenka Iskra, vodja gostilnice Pri Damah, Maribor

12.00-13.30, Galerija 1
Duševno zdravje otrok – stanje, izzivi in nudenje pomoči, okrogla miza Zveze prijateljev mladine Slovenije
V zadnjih dokumentih Svetovne zdravstvene organizacije beremo, da ima v svetovnem merilu 20 odstotkov otrok in mladostnikov duševne motnje, ki so bodisi čustvene, vedenjske, kognitivne, psihosomatske, psihosocialne narave, ali pa gre za resnejše duševne motnje in psihiatrične bolezni. Tudi v Sloveniji najbrž od teh ocen ne odstopamo. Kakšne so konkretne težave naših otrok in mladostnikov? Zakaj nastajajo? Ali smo pri nudenju pomoči uspešni? Kdo mora biti pri prepoznavanju psihičnih težav najbolj pozoren? Starši se ob iskanju pomoči za svoje otroke znajdejo v čakalnih vrstah, ki so za pedopsihiatre dolge več kot pol leta. Ponudba psihoterapevtov in drugih plačljivih storitev je precejšnja, vprašanje pa je, ali je tudi ustrezno strokovna in učinkovita. Z razvojem stroke, medicine, psihologije in nekaterih drugih ved je vedenje o otroški psihi napredovalo, a sodobni čas prinaša tudi številne, do pred kratkim neznane težave naših otrok – na primer odvisnost od pametnih naprav. Na okrogli mizi s sogovorniki iščemo odgovor na vprašanje, ali smo dovolj pozorni na duševno zdravje otrok in mladostnikov.
Pogovor z gosti povezuje dr. Sonja Merljak Zdovc, ZPMS in Časoris.

14.00-16.30, oder
Industrijska konoplja po večstoletni tradiciji postala NovelFood – okrogla miza o problematiki nove evropske zakonodaje o izvlečkih iz konoplje
V luči aktualnega dogajanja na področju predelave in prodaje konopljinih ekstraktov oz. t.i. CBD prehranskih in kozmetičnih izdelkov v Sloveniji in EU vabi zadruga KonopKo na okroglo mizo. Na njej bodo udeleženci osvetlili problematiko nove evropske zakonodaje o izvlečkih iz konoplje, podali mnenje o negativnem vplivu prepovedi prodaje na kmetijstvo in celotno gospodarsko panogo v Sloveniji ter nakazali možne rešitve tega področja.
Moderatorka: Barbara Zrimšek z gosti

PETEK, 25. 10.

10.00-15.00, Galerija 2
Mednarodni posvet Srečanje eNEET Rural – spodbujanje podjetništva in izboljšanje kvalifikacij populacije mladih, ki živi na podeželju
Kako s pomočjo evropskih projektov pospešiti inovativnost, podjetništvo in razvoj produktov podeželja ter zakaj je pomembno spodbujanje lokalnih oskrbovalnih verig in kaj prinaša medgeneracijski prenos znanja / predstavitev projektov Flagship Products, UIA Urban Soil 4 Food in Smart Villages – pilotno območje občine Kungota) (Janja Viher in Marko Kac, Zavod za inovativnost in podjetništvo)
Primer dobra prakse: “Posestvo Sončni raj” (Bogdan Mak – kandidat za inovativnega mladega kmeta 2017) (tbc)
Primer dobre prakse: Produkti z visoko dodano vrednostjo v branži polžereje (Bojan Kužnar, BLK d.o.o.)

VEČ DNI:

Sreda, 23. 10., 11.00-12.30, petek, 25. 10., 11.-12.30, Galerija 2
Delavnica na temo duševnega zdravja in duševnih motenj

Društvo študentov medicine Slovenije
Vsebina delavnice zajema splošno razpravo o tem, kaj je duševno zdravje, kaj so duševne motnje, kako se duševne motnje kažejo navzven; definicijo stigme ter kako stigma vpliva na različne marginalizirane skupine, še posebej na ljudi z duševnimi motnjami; dejavnike tveganja in sprožilne dejavnike za razvoj duševnih motenj, pogostost duševnih motenj; motnje razpoloženja pri depresiji in bipolarni motnji; samomorilnost, samopoškodovanje; motnje hranjenja pri anoreksiji, bulimiji, kompulzivnem prenajedanju, ortoreksiji in bigoreksiji; psihoze: shizofrenija; anksioznosti, kot so generalizirana anksioznost, obsesivno-kompulzivna motnja, socialna anksioznost, specifične fobije; odvisnosti; preventivo in zdravljenje duševnih motenj.

Sreda, 23. 10., 16.00-16.30, Četrtek, 24. 10.,10.00-10.30, Sonet 1
Tjaša Vranetič, dr. med.: Vpliv družbenih omrežij na duševno zdravje
Kratko predavanje in razprava o pozitivnih in negativnih vplivih uporabe družbenih omrežij na duševno zdravje posameznika.

Sreda, 23. 10., 18.00-18.45, četrtek, 24. 10., 11.00-11.45, Sonet 1
Tjaša Vranetič, dr. med.: Psihedeliki v psihoterapiji
Kljub vedno večji pojavnosti duševnih motenj ter potrebi po novih in inovativnih pristopih zdravljenja trdovratnih psihiatričnih motenj je število na novo registriranih zdravil na tem področju v zadnjem času v močnem upadu. Načrtovanje in razvoj psihiatričnih zdravil je kompleksno in ima višji delež neuspeha v kliničnih fazah testiranja kot zdravila drugih terapevtskih skupin. V zadnjem času nevroznanstveniki, psihiatri in psihoterapevti posvečajo vedno več pozornosti obuditvi uporabe psihedelikov, katerih uporaba, raziskave ter nadaljnji razvoj so bili ustavljeni v 70. letih prejšnjega stoletja z njihovo uvrstitvijo med prepovedane substance. Kaj pravzaprav so psihedeliki? Gre za podskupino halucinogenih substanc, med katere spadajo med drugim LSD, psilocibin, DMT, meskalin in 2C-B, ter drugih substanc, ki v strožjem pogledu sicer ne spadajo v skupino psihedelikov, vendar imajo kljub temu lahko psihedelične učinke in s tem potencialno terapevtsko vrednost (npr. MDMA, ketamin). Novejše raziskave nakazujejo, da lahko z uporabo psihedelikov v primernem okolju in pod ustreznim nadzorom pozdravimo številne resne in trdovratne motnje, kot so posttravmatska stresna motnja, anksiozne motnje, odvisnosti, depresija ter s smrtjo povezana tesnoba (»end-of-life anxiety«). Pri tem pa ne gre za novo obliko zdravljenja z zdravili, temveč za povsem nov pristop k psihoterapevtskem zdravljenju – psihedelično psihoterapijo. Kaj sploh pomeni »psihedeličen učinek«? Ali so prepovedane substance sploh lahko varne in uporabne v medicini? Kakšne so njihove omejitve? Kako pravzaprav delujejo? Ali obstajajo zadostni dokazi o njihovi učinkovitosti?

Sreda, 23. 10., 10.00-11.00, četrtek, 24. 10., 10.00-11.00 Galerija 2
Delavnice varne in zdrave spolnosti: HPV, kaj je to?
Delavnice so osnovane na principu medvrstniškega izobraževanja, na katerih se pogovarjamo o varnem in zdravem pristopu do spolnosti. Prek predstavitve anatomije, različnih metod kontracepcije in spolno prenosljivih bolezni, ki prežijo na nas, poslušalci dobijo esencialno znanje za vstop v odraslost. Poseben poudarek je namenjen humanim papiloma virusom (HPV), ki so najpogostejši povzročitelji spolno prenosljivih okužb v svetovnem merilu. Pogovorimo se o načinih prenosa, posledicah ter preventivi. Hkrati spodbujamo razpravo in razbijamo mite in dvome, ki bi jih utegnili imeti o spolnosti. Naš cilj je spoštljivo, a sproščeno mladim približati pomembnost varne spolnosti in jim ponuditi varen prostor za vprašanja.
Prostovoljci in prostovoljke Projekta VIRUS, Društva študentov medicine Slovenije

Sreda, 12.00-12.45, četrtek, 12.00-12.45, petek, 12.00-12.45, Galerija
Miti in resnice o cepljenju
Delavnica traja eno šolsko uro, možno jo je seveda podaljšati, če bi želeli, da kakšno temo predstavimo podrobneje. Delavnica zajema predstavitev osnov delovanja imunskega sistema, opis delovanja cepiv, katere vrste cepiv poznamo in iz česa so sestavljena. Na koncu pa se skupaj s poslušalci in poslušalkami pogovorimo o najpogostejših mitih o cepljenju. Če čas dopušča, sledi še razprava, kjer razmišljamo o morebitnih rešitvah za upad precepljenosti in ponovni pojav nalezljivih bolezni. Delavnice lahko prilagodimo starosti in izobraženosti poslušalcev in poslušalk – če predavamo npr. študentom in študentkam farmacije ali pa zdravstvenim delavcem ter delavkam, bo delavnica podrobnejša, kot če predavamo mladim staršem brez naravoslovne izobrazbe.
Prostovoljci in prostovoljke projekta Imuno, Društva študentov medicine Slovenije

Četrtek, 16.00-18.30, Sonet 1, sobota, 11.00-13.30, Galerija 1
SEMINAR – Topli domek ali vir naših zdravstvenih težav?
Vam prostor, v katerem bivate, krade energijo in zdravje? (Sanja Lončar, projekt Skupaj za zdravje človeka in narave). Topli domek postaja vse bolj nevarno mesto. Slaba svetloba, nevarni hlapi in elektromagnetni smog so lahko v ozadju številnih težav z dihali, nihanjem počutja, depresijo, demenco, nespečnostjo in vsesplošno opaznim padcem naših mentalnih sposobnosti. Se lahko temu ubranimo? Kaj lahko storimo, da bo naš dom varno in zdravo gnezdo, v katerem bomo zares obnovili svojo energijo in nabrali novih moči?
Problematika elektromagnetnih sevanj v bivalnem okolju – zakaj in kje potrebujemo strokovno pomoč? (Igor Šajn, Stavbna biologija). Med največje probleme sodobnega bivalnega in delovnega okolja sodijo prav elektromagnetna sevanja in električne inštalacije, ki potekajo v stenah in jih ne vidimo, drugega pa brezžična tehnologija, ki prihaja tudi od zunaj in jo prav tako z našimi čutili ne zaznamo. Na predavanju se bomo seznanili z največjim napakami na tem področju in se seznanili z nasveti, kakšna je prava pot do reševanja problematike ter kaj lahko na tej poti naredimo sami. Govorili bomo tudi o prihajajočih 5G omrežjih in predstavili različna mnenja stroke glede tega problema.
5G – Ali lahko ustavimo razmah tveganih tehnologij? (mag. Gregor Kos, Za zdravo družbo).Na področju telekomunikacijske tehnologije obstaja več tisoč neodvisnih študij, ki že danes, ko v Sloveniji šele testno uvajamo naslednjo 5g generacijo, močno vpliva na zdravje ljudi, naravo in okolje.

Na 50. sejem Narava-zdravje »športno« in dobrodelno

Obiskovalce sejma spodbujamo, da ga obiščejo peš. Vse tiste, ki bodo na poti do Gospodarskega razstavišča prehodili več kot 6000 korakov, bodo razstavljavci nagradili s darilcem.

Ker hkrati v organizaciji Timing Ljubljana poteka še sejem Tečem, imajo udeleženci tekov s svojo štartno številko za nastop na 24. Ljubljanskem maratonu brezplačen vstop na sejem Narava-zdravje.

Gospodarsko razstavišče bo v jubilejnem letu na 50. sejmu Narava-zdravje 1 EUR od vsake kupljene vstopnice podarilo Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Skupaj z njimi  zbiramo na sejmu družabne igre, ki so jih otroci, šolarji ali dijaki prerasli ali/in jih ne potrebujejo več. Vsak razred oziroma organizirana šolska skupina in otroci v spremstvu odraslih naj prispevajo ob obisku sejma vsaj eno družabno igro. ZPMS pa bo z njimi obdarila otroke v prazničnem decembru.

Razstavni prostor pa smo namenili tudi študentom Medicinske fakultete v Ljubljani, ki se odpravljajo na 3-mesečno misijo v majhno vasico ob Viktorijinih slapovih v Keniji.

Odpiralni čas: od srede do sobote, 23. –26.10., 9.00–19.00 ure
Redna vstopnica znaša 7, znižana 5 evrov, vstopnico Happy Hour za 3 evre pa je mogoče koristiti za vstop na sejem med 12. in 15. uro.
Vsak obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice sejemski katalog – Dnevnikovo prilogo Oddih.

Z nakupom vstopnice prek spleta si obiskovalci zagotovijo še brezplačen prevoz z LPP avtobusi!

Častna pokrovitelja sejma:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor RS

www.narava-zdravje.si

Vljudno vabljeni, da po svojih kanalih prireditev napoveste, se na sejem akreditirate, ga obiščete in o njem poročate. Za vse podrobnejše informacije smo vam z veseljem na voljo.