Narava zdravje

Gozd je modrost!

Slovenci smo torej že tradicionalno tesno povezani z gozdom. Z njim je treba ravnati skrbno, v gozdu moramo biti previdni. Povezovanje  otrok z naravo ustvarja bodoče generacije, ki se zavedajo vloge in pomena gozdov in dreves ter potrebe po trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdom. Za ohranjanje narave in naravnih virov je ključnega pomena spoznavanje in razumevanje gozdov že v zgodnjem otroštvu. Gozdovi nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo ter igrajo ključno vlogo pri reševanju izzivov, kot so podnebne spremembe, odpravljanje lakote in ustvarjanje trajnostnih skupnosti. Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Gl. še dogajanje na sejmu.