Narava zdravje

Zadruge, ključni ponudniki lokalne in domače hrane

Na sejmu se predstavlja tudi Zadružna zveza Slovenije. Združuje 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug. Zadruge, članice Zadružne zveze, združujejo preko 13.000 slovenskih kmetic in kmetov, ki so hkrati njihovi lastniki, jih upravljajo in z njimi enakopravno poslovno sodelujejo. Temeljna dejavnost zadrug je usmerjena v odkup kmetijskih in gozdarskih pridelkov od lokalnih kmetij, veliko zadrug v sklopu svoje dejavnosti tudi predeluje kmetijske pridelke in jih ponuja na trgu. Zadruge zaposlujejo več kot 2.600 delavcev in so na podeželju pomemben generator razvoja novih delovnih mest. Skozi skoraj 150-letno tradicijo zadružništva v Sloveniji so se zadruge razvile v pomembnega partnerja slovenskega podeželja, ki ima dragoceno vlogo pri zagotavljanju socialne varnosti, sooblikuje prostor in kulturno krajino ter pomembno prispeva h kakovosti življenja na podeželju. Spoznajte njihovo poslanstvo in ponudbo kvalitetnih domačih proizvodov pobliže, poskusite domač pražen krompir, oglejte si razstavo svežega sadja in zelenjave. Podpirajmo lokalno, domačo in zdravo hrano!