Razstavljavci o sejmu - Sejem Narava - zdravje
SI
Show menu

Razstavljavci o sejmu

Foto: Rok Dolenc
Foto: Rok Dolenc

Darja Groznik, predsednica ZMPS

Zveza prijateljev mladine Slovenije je na sejmu Narava-zdravje 2019 organizirala pomembno okroglo mizo, katere ključno sporočilo je bilo: Če želimo zdravo družbo, moramo poskrbeti za duševno zdravje otrok! Z okroglo mizo smo imeli skupaj z gosti - dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, Nace Breitenberger, svetovalec na TOM telefonu, mag. Mateja Štirn, psihologinja iz ISA instituta, dr. Leonida Zalokar, ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina - možnost opozoriti javnost, da mora biti skrb za duševno zdravje otrok prednostna in da imamo pri tem odrasli ključno vlogo. Politika na tem področju mora biti odločnejša in bolj zavzeta. 

Gostje okrogle mize so izpostavili še, da je stisk in duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih več, kot jih beleži uradna statistika. in tudi starostna meja otrok s prepoznano diagnozo duševne motnje se niža. Javna okrogla miza je v javnost prenesla pomembna razmišljanja: da je potrebno izboljšati komunikacijo med odraslimi (starši, učitelji ,..) in otroki, da so potrebni izobraževalni programi za učitelje in druge poklicne profile, ki se ukvarjajo z otroki, da potrebujemo preventivne programe za otroke, ki zmanjšujejo tveganja za nastanek psihičnih težav, da je potrebna celostna in prednostna skrb za duševno zdravje otrok s strani vseh, ki na tem področju oblikujejo politiko.

Mateja Ulaga, certificirana kuharska mojstrica s področja polnovredne rastlinske kulinarike

Na sejmu je nenadomestljiv živ stik z obiskovalci, drugimi razstavljavci in strokovnim zaledjem. Na njem lahko zajemamo novo znanje in spoznanja s področja zdravega življenjskega sloga, še posebej v spremljevalnem programu, kjer se zvrsti prek 130 raznih predavanj, okroglih miz, delavnic, prikazov, degustacij ipd. Tudi sama  skupaj s svojimi partnerji pripravljam kuharske delavnice o pripravi polnovredne rastlinske hrane.  Deliti svoje znanje mi pomeni največ, to je največja vrednost sejma, zato se nanj navdušeno vračam.

Maja Megla, avtorica uspešnice Stres, Kuga sodobnega časa

»Aha, to ste vi,« so mi na Sejmu Narava-zdravje segle v roko nasmejane starejše gospe. »Zelo smo vas želele spoznati.« Zasule so me z vprašanji, komentarji, mnenji in zvedavo brskale po moji knjigi. Na sejmu se veliko klepeta. Obiskovalci zato tudi pridejo, zaradi najnovejših informacij in novih znanj, svežih pristopov in kreativnih rešitev. Na enem mestu dobijo obilje navdiha in idej, pa tudi nepričakovanih srečanj z metodami, za katere sploh niso vedeli, da jih navdušujejo in zanimajo. Sejem nudi obilje raznolike ponudbe na temo zdravja, narave in kakovosti bivanja, a še več kot to! Je edini prostor, kjer se proizvajalci in kupci lahko srečajo in izmenjajo izkušnje in stališča, se pogovorijo o izdelkih, idejah in ponudbi. V trgovinah in na spletu tega neposrednega stika ni. Ne sejmu pa so proizvajalci, ustvarjalci in zastopniki tam, za vas. Pripravite vprašanja. Zagrabite to dragoceno priložnost.

Malči Božnar, Hiša medu Božnar

Na sejmu Narava-zdravje sodelujemo že preko 30 let. Tako smo bili v teh letih priča vsem vzponom in padcem tega sejma.  V zadnjem času pa je to tudi edini sejem, ki se ga redno udeležujemo. Naša usmeritev k naravi in naravnim ter ekološkim proizvodom nam narekuje, da se obiskovalcem tega sejma moramo predstaviti. Cenimo pa tudi prijaznost in fleksibilnost organizatorjev.

Anka Miklavič Lipušček, direktorica, Mlekarna Planika d. o. o.

Sejem Narava-zdravje v naši mlekarni ocenjujemo kot sejem, na katerem preprosto moramo sodelovati. Proizvodni program naše mlekarne je usmerjen v predelavo čim kakovostnejših izdelkov iz mleka, ki ga odkupujemo izključno tu, v teh naših hribih, in pa v Bohinju. Obiskovalci sejma Narava-zdravje se še kako zavedajo pomena zdrave pridelave in predelave, zato  je ta sejem odlična priložnost za kakovostno predstavitev.

Dr. Blaž Koritnik, predsednik društva SiNAPSA

SiNAPSA – slovensko društvo za nevroznanost, ki deluje kot  društvo v javnem interesu na področju znanstveno-raziskovalnega dela, sistematično izobražuje javnost o delovanju živčevja v zdravju in bolezni, spodbuja zanimanje za raziskovanje živčevja in za uporabo znanja o živčevju za izboljšanje kakovosti življenja posameznika in družbe. Za doseganje teh ciljev izvaja SiNAPSA poljudne akcije za promocijo in popularizacijo nevroznanosti. Na sejmu Narava-zdravje bomo letos že tretje leto po vrsti ozaveščali obiskovalce, kako lahko sami skrbijo za svoje možgane. Številni obiskovalci sejma so tisti, ki imajo v svojem fokusu vitalno življenje, zato  verjamemo, da  naše predstavitve in predavanja padejo na plodna tla.

Anaya Klinaar, ANAYA, d. o. o.

Sejem Narava-zdravje je najpomembnejši sejem, ki se ga ANAYA udeležuje že od začetka našega delovanja. Kot pretežno spletni trgovci imamo namreč redko možnost, da se osebno spoznamo s svojimi strankami, in zato te priložnosti nikoli ne izpustimo. Ker sejem Narava –zdravje združuje aktualno ponudbo zdravih izdelkov na trgu, izkoristimo sejem tudi za iskanje novih idej in navezavo stikov s potencialnimi novimi dobavitelji. Udeležbo na sejmu priporočam vsem tistim, ki jih zanima zdrav način življenja, kot tudi tistim, ki želijo predstaviti svoje izdelke na trgu.

Nastja Kramer, Malinca, d. o. o

Sejem Narava-zdravje je najpomembnejši sejem, ki se ga Malinca udeležuje že od začetka našega delovanja. Kot pretežno spletni trgovci imamo namreč redko možnost, da se osebno spoznamo s svojimi strankami in zato te priložnosti nikoli ne izpustimo. Ker sejem Narava-zdravje združuje aktualno ponudbo zdravih izdelkov na trgu, izkoristimo sejem tudi za iskanje novih idej in navezavo stikov s potencialnimi novimi dobavitelji. Udeležbo na sejmu priporočam vsem tistim, ki jih zanima zdrav način življenja, kot tudi tistim, ki želijo predstaviti svoje izdelke na trgu.

Tomaž Krejačič, vodja oddelka za marketing, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

Zdravje je ena temeljih vrednot, ki vodi Vzajemno zdravstveno zavarovalnico, d.v.z., pri ponudbi in razvoju naših prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. Naše poslanstvo je vzajemno sodelovanje za zdravje in ohranjanje kakovosti bivanja. Želimo biti zanesljiv sogovornik, ko gre za preventivo ter dolgo in kakovostno življenje. Prav zato je sejem Narava-zdravje postal naš prostor za dialog z ljudmi in poslovnimi partnerji. Skupaj gradimo pozitivno zgodbo, ki iz leta v leto širi zavedanje o pomenu zdravega načina življenja in združuje aktualne, zanimive vsebine pod eno streho. Del tega je tudi Vzajemna kot največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. 

Marko Geršak, predsednik Bodifit društva, direktor Victus, d. o. o., trener fitnesa in promotor uravnoteženega načina življenja

Sejem Narava-zdravje je najstarejši in danes najpomembnejši dogodek na temo zdravja, skrbi za svoje telo in osveščenosti do narave in do nas samih. Naši mladi ustvarjalni in rastoči organizaciji predstavlja ta sejem idealno priložnost v letu, saj lahko ljudem potrkamo na vest, jih soočimo s samimi seboj in glede poslovnega dela tudi predstavimo svoje poslovne cilje za tekoče leto.
Vesel sem, da je Bodifit lahko del tako pomembnega dogajanja v Sloveniji.

Sandra Turnšek, direktorica Mlekarne Krepko, Kele & Kele, d. o. o.

Menim, da kot prva in vodilna mlekarna za ekološko predelavo mleka preprosto moramo biti del sejma Narava – zdravje. Oranje ledine pa ni bilo lahko in tako smo s sejmom postali partnerji s podobno vizijo. Skupna nam je vizija o zdravem načinu življenja in želje, usmerjene v skupno dobro. 
Ko smo se pred skoraj 10 leti lotili proizvodnje ekoloških mlečnih izdelkov, ti še niso bili pravilno pozicionirani v naših trgovskih verigah. Takrat je sejem Narava-zdravje odigral veliko vlogo, ker smo na njem lahko svoje izdelke predstavili in tudi v veliki meri informirali ljudi o prednostih ekološke prehrane nasploh. 
Sodelovanje s sejmom se mi zdi najbolj pomembno zaradi rednih obiskov šol in vrtcev oziroma vodij prehran, ki skrbijo za prehrano otrok. Na sejmu imajo možnost poizkusiti vse naše izdelke in se seznaniti z novostmi, ki jih potem lahko uporabijo pri pripravi jedilnikov.  
Z enakimi usmeritvami kot pred 20 leti, ko smo pričeli z mlekarsko dejavnostjo, nadaljujemo še danes. To je
, proizvajati mlečne izdelke, ki bi si jih tudi sami želeli kupiti in ob vsakodnevnem uživanju z njimi ohranjali zdravje … To vedno znova radi dokažemo tudi na sejmu Narava – zdravje. Ohranjajmo naravo, užijmo naravo, ostanimo narava!

Željko Purgar, koordinator Sekcije trajnostna mobilnost, CER – Center energetskih rešitev

Za naravo in zdravje smo odgovorni vsi. Povedano drugače, zdravi smo lahko le v zdravem okolju, naravo pa ohranjamo z odgovornim odnosom do okolja. To je Sekcija trajnostna mobilnost CER – Center energetskih rešitev dokazala tudi z nastopom na lanskem sejmu Narava – zdravje. Obiskovalcem smo omogočili neposreden stik z najsodobnejšimi tehnologijami mobilnosti. Z osebno izkušnjo za volanom avtomobilov, ki okolja ne obremenjujejo z izpusti in hrupom. Električno mobilnost in napredne energetske rešitve bivanja smo predstavili celostno. Za nastop smo se odločili zato, ker sejem Narava-zdravje spodbuja obiskovalce in širšo javnost k razmišljanju, kaj lahko storijo posamezniki, gospodarske družbe in odločevalci za zmanjšanje okolijskih in podnebnih vplivov, v našem primeru vsakdanje mobilnosti, s sočasno krepitvijo energetske neodvisnosti družbe.

Marjana Peterman, prehranska strokovnjakinja, Zveza potrošnikov Slovenije

Izdelki, predstavljeni na sejmu Narava – zdravje, ki so certificirani s strani akreditiranih inštitucij ali organov, so izdelki z dodano vrednostjo in jim potrošniki lahko zaupajo. Sem sodijo ekološka živila, ki so pridelana in predelana po strogih zakonskih merilih. Vse bolj pa se uveljavljajo tudi certificirani izdelki in storitve, ki so izdelani po merilih za varovanje našega okolja (EU znak za okolje). 
ZPS podpira promocijo vse večje ponudbe tako certificiranih proizvodov in storitev, saj le-ti varujejo naše okolje, ga izboljšujejo, vplivajo pa tudi na potrošnikovo zdravje.

Darja Lovšin, urednica revije Dita

Epidemija diabetesa kot najbolj razširjene kronične nenalezljive bolezni sodobnega časa je v Sloveniji zajela že 125.000 prebivalcev z ugotovljeno boleznijo, v globalnem merilu pa je diabetikov že 330 milijonov.  Diabetes tipa 2 je bolezen življenjskega stila, ki jo lahko učinkovito preprečujemo in s tem namenom se revija Dita in Zavod Diabetes že vrsto let udeležujeta sejma Narava – zdravje. Spominjam se skromnih začetkov na nekaj kvadratnih metrih leta 1995, ko smo prvič organizirali meritve krvnega sladkorja obiskovalcem, ki so v nekaj letih prerasli v velike diabetične bazarje  z množico podizvajalcev na 250 m2 razstavnih površin, lani pa smo na sejem pripeljali največjo slovensko kampanjo za preprečevanja diabetesa Bodi odličnjak!  

Kot dolgoletni razstavljavec in partner smo bili priča dobrim in slabim sejemskim časom, menjavanju ekip in iskanju alternativ zlasti spletni konkurenci. Veseli nas, da je sejem ne le obstal, temveč v zadnjih nekaj letih kaže opazne znake revitalizacije, zlasti v odnosu z javnostmi in orientacijo v zdravo okolje. Posledično večji obisk je za nas razstavljavce pomembna referenca pri odločanju za ponovno sodelovanje na sejmu. 
Lani smo na info točki kampanje obiskovalcem sejma opravili skoraj 1000 brezplačnih meritev krvnega sladkorja in razdelili več tisoč publikacij o diabetes
u. Rekordne številke govorijo same zase. Diabetes tipa 2 je bolezen življenjskega stila, ki jo lahko preprečujemo, pri čemer je sejem Narava-zdravje kot živahno slovensko stičišče ponudbe in povpraševanja opravil pomembno vlogo. Ljudje smo družbena bitja, radi se srečujemo in zato so sejmi bili, so in bodo prostor zanimivih, prijetnih in koristnih srečanj.

Ian Jan, direktor Bija, d. o. o.

Sejem Narava-zdravje je prireditev, ki jo zaradi dobre obiskanosti izkoriščamo za predstavitev izdelkov iz prodajnega programa podjetja Bija d.
o. o. potencialnim končnim kupcem ter za vzpostavitve novih partnerstev na ravni B2B. Zaradi širokega spektra razstavljavcev je sejem hkrati odlična priložnost za pregled aktualne ponudbe na trgu ter za iskanje novih dobaviteljev lastnega spletnega trgovinskega sistema Bio Farmer.

Neva Jejčič, Vodja razstavno svetovalne dejavnosti, Gradbeni inštitut ZRMK

Sejem Narava-zdravje promovira, informira in ozavešča o zdravem načinu življenja, odnosu do narave in tudi do grajenega okolja, ki ima pomemben vpliv na naše počutje in zdravje. 

Rdeča nit našega delovanja sta že več kot 20 let tudi trajnostni razvoj in trajnostna gradnja, kar ne pomeni le tehnično-tehnološkega razvoja in uvajanja najnovejših strokovnih dognanj, ampak tudi varovanje okolja ter skrb za zdravje in kakovostno bivanje. Med prvimi v Sloveniji smo se pričeli ukvarjati z učinkovito rabo energije v stavbah in gospodinjstvih in s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije. Podpiramo uporabo sodobnih zelenih tehnologij in materialov, z okoljskim, v zadnjem času pa s celovitim trajnostnim vrednotenjem stavb želimo vpeljati preglednost v postopke načrtovanja okolju prijaznih stavb in podati podlago za nadgradnjo meril zelenega javnega naročanja. 

Ker je sejem Narava-zdravje namenjen promociji zdravega načina življenja in sobivanju z naravo, je smiselno na njem predstavljati tudi načela trajnostnega razvoja in  trajnostne gradnje ter najnovejših dognanj stroke.

Aleša Mižigoj, direktorica, Medex, d. o. o.

V Medexu ohranjamo ljudsko izročilo in tradicijo čebelarjenja, na katero smo Slovenci lahko izjemno ponosni. Pri svojem delu sodelujemo s prek 2000 slovenskimi čebelarji ter skrbimo, da njihovi pridelki pridejo v vaš dom povsem pristni, zdravi in varni.
Medex je slovensko podjetje s tradicijo. Je svet zlato rumene barve, kjer so vrednote narava, zdravje, tradicija, prenašanje znanja iz generacije v generacijo, skrb za družino, prijateljstvo, medsebojno zaupanje in sodelovanje.
Dragoceno zaupanje naših partnerjev in končnih uporabnikov smo si pridobili z vztrajnim sledenjem vodilu »Zdravi z naravo«, ki se identificira s ponudbo, namenom in izvedbo sejma Narava – zdravje. Sejma se zato tradicionalno udeležujemo kot razstavljavci, kjer svojo široko paleto naravnih izdelkov predstavimo številnim obiskovalcem.

Vesna Kerstin Petrič, vodja sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj, Ministrstvo za zdravje RS

Sejem Narava-zdravje omogoča predstavitev programov in projektov krepitve zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni, ki jih zagotavljajo Ministrstvo za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja RS,  regijski zavodi za zdravstveno varstvo in nevladne organizacije. Tako dosežemo boljšo informiranost širše javnosti in s tem tudi dostopnost do tovrstnih projektov in programov.

Nataša Mlakar, namestnica direktorja družbe in prokuristka, Mercator IP, d. o. o.

Naša linija naravnih kozmetičnih izdelkov pod imenom »Dvorec  Trebnik« nosi bogato tradicijo znanj in izkušenj s področja zeliščarstva in izdelave kozmetike.  Sega daleč nazaj v 16. stoletje, ko so prebivalci dvorca Trebnik v Slovenskih Konjicah izdelovali različne izdelke za  nego telesa iz zelišč z domačega vrta. Kozmetiko sestavljajo štiri značilne linije slovenskih  zelišč: kamilica, ognjič, sivka in rožmarin.
Konec lanskega leta smo linijo certificirali s prvim slovenskim certifikatom za naravno kozmetiko, ki ga je izdal IKC Univerze v Mariboru. Certificirano linijo smo prvič predstavili slovenski javnosti lani na sejmu Narava-zdravje.
V letošnjem letu razvijamo nove izdelke z značilnimi vonji slovenskih zelišč.

Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica generalnega direktorja, Terme Čatež, d. d.

Sejem zaradi svoje kakovosti ostaja ena izmed tistih redkih priložnosti, kjer ponudbo TC še vedno osebno predstavljamo gostom. Raznovrstnost ponudbe, zdravilni učinki čateške termalne vode, oaza sredi zelene narave, centri dobrega počutja in novi programi za osveščanje zdravja - vse to so prednosti, s katerimi prepričamo goste, da so Terme Čatež prava izbira!

Alen Kobilica, ustanovitelj in ambasador centra slepih športnikov Vidim cilj in
soustanovitelj podjetja Proorganika d. o. o.

Od nekdaj sta bila zame najpomembnejši orodji za doseganje osebnih in poslovnih uspehov moje telo in moj um. Pred kamerami in fotoaparati sem se nanju vedno lahko zanesel. Zdaj pa na oba računam še kot športnik. Treniram in lovim normo za uvrstitev na paraolimpijske igre 2012 v Londonu in ko preživljam izpolnjujoče treninge in trenutke s člani našega centra slepih športnikov Vidim cilj. Zato je bilo zame že od nekdaj pomembno, kakšne in kako kakovostne proizvode vnašam v svoje telo. Prav zaradi tega sem soustanovil tudi podjetje Proorganika kot eno redkih slovenskih podjetij, ki ima ekološki certifikat tako za proizvodnjo lastnih izdelkov kot za distribucijo vseh ekološko pridelanih proizvodov. Ti delujejo regenerativno in so nosilci vitalne energije, predvsem pa telo oskrbujejo s snovmi, ki mojemu načinu življenja zagotavljajo zdravje in kakovost, predvsem pa mi omogočajo, da še jasneje vidim svoj cilj.

Petra Matos, predsednica društva Ekologi brez meja

»Zakaj sploh živeti okolju prijazno? Ne le iz sočutja do drugih bitij, s katerimi si delimo naš planet, temveč tudi v dobro nas samih in naših otrok. Vse prevečkrat pozabljamo, da je Zemlja naš dom in je potrebno zanjo poskrbeti. Oskrbuje nas namreč s hrano, vodo in drugimi naravnimi viri. Eden od načinov, da poskrbimo zanjo, je, da vedno znova razmislimo, ali določeno stvar res moramo kupiti ali ne. Oblačila so ene tistih stvari, ki jih velikokrat kupujemo brezglavo.
Gotovo imate v omari oblačila, ki jih že dolgo ne nosite več. Ne vrzite jih stran. Prinesite jih na izmenjavo oblačil, ki poteka v času sejma, in si tako osvežite svojo garderobo. Naredite nekaj dobrega za druge, za svojo denarnico in okolje.«

Novice

12.09.2022

Uspešno izpeljan 52. sejem Narava-zdravje

Za nami sta 52. sejem Narava-zdravje in 15. Otroški bazar.
Preberi več >>
25.05.2022

Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji imajo tudi letos možnost ugodnejše prijave preko KGZS

Tudi letos nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem ...
Preberi več >>
10.05.2022

52. sejem Narava-zdravje bo potekal že v septembru!

Letošnji sejem Narava-zdravje bo potekal že septembra in sicer od petka, 9. do nedelje, 11. septembra na Gospodarskem razstavišču ...
Preberi več >>
Arhiv novic »