Narava zdravje

Prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja sredi maja na Gospodarskem razstavišču

Na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani prihaja sredi maja, v tednu vseživljenjskega učenja, nova prireditev. Od 14. do 16. maja se bodo odvili prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja. Organizatorja Dnevov sta Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, soorganizatorja pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za okolje in prostor. Partner prireditve je Medgeneracijska koalicija Slovenije – MeKoS, ki jo poleg ZDUS sestavljajo še Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije. »Odpiramo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo, v katerem mladi postajajo pomemben sogovornik pri temah, ki zadevajo starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi,« so zapisali.

Poglavitni namen Dnevov je torej medsebojno povezovanje generacij, zmanjševanje socialne neenakosti, prenos znanj med generacijami ter aktivno vključevanje vseh generacij v ekonomsko, družbeno in politično življenje.

 

Gospodarsko razstavišče bo vse tri dni od 9. do 18. ure stičišče medgeneracijskega povezovanja ter prizorišče za aktualne razprave o trgu dela in upokojevanju, o možnostih učenja v vseh življenjskih obdobjih, primerih dobrih praks ter sodelovanja na področju kulture in kreativnega rokodelstva. Vstop na prireditev je prost.