Narava zdravje

Okrogla miza ZPMS – Odmevi epidemije: kako naprej

Zveza prijateljev mladine Slovenije sodeluje na sejmu z okroglo mizo Odmevi epidemije: kako naprej. Spregovorili bodo o izkušnji epidemije COVID-19 ter njenih posledicah na otroke in mladostnike. Iz različnih področij delovanja govorcev bodo osvetlili izzive, s katerimi smo se morali soočati, trenutno stanje in usmeritve za naprej. Dotaknili se bodo področja šolanja, terapevtskega dela z otroki in mladostniki, svetovanja na Tom telefonu, varne rabe interneta in pomena prostega časa ter gibanja. Z okroglo mizo želijo spodbuditi razmišljanje o prihodnosti otrok in mladostnikov po zahtevni izkušnji epidemije COVID-19. Na njej sodelujejo: dr. Albert Mrgole (psihoterapevt v privatni praksi Zavod Vezal, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon), Nina Babič, (psihologinja, šolska svetovalna delavka na Osnovni šoli Martina Konšaka, predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor), Nace Breitenberger, (pedagog, prostovoljec TOM telefona, planinski mentor), Janez Arh, (socialni delavec, strokovni delavec, svetovalec pri LOGOUT – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta), dr. Gregor Starc (izredni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani). Pogovor z gosti povezuje dr. Albert Mrgole. Vabljeni v četrtek, 21. oktobra ob 11. uri.