Narava zdravje

Gobarska razstava

Gobarsko mikološko društvo Ljubljana je prostovoljno nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se ljubiteljsko ukvarja s spoznavanjem narave, s posebnim poudarkom na proučevanju gob, z raziskovanjem njihovih rastišč, z varovanjem in ohranjanjem redkih in zavarovanih gliv, z vzgojo širšega prebivalstva v odnosu do gobarjenja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in zagotavljanja naravnega ravnovesja.

Organizator: Gobarsko mikološko društvo Ljubljana