Narava zdravje

Borza ponudbe in povpraševanja po lokalno pridelani hrani

 

 

VABLJENI PRIDELOVALCI HRANE KOT PONUDNIKI TER JAVNI ŠOLSKI ZAVODI IN HOREKA KOT POVPRAŠEVALCI PO LOKALNO PRIDELANI HRANI

Dogodek poteka: v petek 9. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Udeležba je brezplačna, potrebna pa je prijava.

Fotogalerija

NACIONALNI STROKOVNI POSVET O PREHRANI OTROK IN MLADOSTNIKOV

»Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti z različnih vidikov«

petek, 9. september 2022

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Marmorna dvorana

 

KRATKO NABAVNO VERIGO lahko imenujemo tudi ZELENA VERIGA. Kratka je sinonim za zeleno, trajnostno – torej govorimo o sezonski hrani, ki je trajnostno pridelana, predelana, distribuirana in porabljena v lokalnem okolju, zaradi česar od njive do vilic potrebuje kar najmanj časa oziroma kilometrov. Jasne opredelitve, kaj pomeni »LOKALNO«, ni – lahko je le nekaj kilometrov (kraj, občina), lahko tudi 50 km (regija) ob dejstvu, da je Slovenija majhna država, je okvir lahko tudi celotna Slovenija.

Zelena nabavna veriga pomembno vpliva na kakovost obroka. To vpliva na zdravje potrošnikov, v gostinstvu in turizmu pa tudi na povečanje dodane vrednosti. Najpomembnejše pa je, da zelena veriga povečuje dodano vrednost v kmetijstvu – pri lokalnem pridelovalcu in rejcu. Hkrati zelena nabavna veriga bistveno zmanjšuje potrebo po skladiščenju, ogljični odtis, zmanjšujejo se tudi presežki v pridelavi hrane ter odpadna in zavržena hrana. Zelene nabavne verige tako posredno spodbujajo lokalne ponudnike hrane k povečevanju samooskrbe, k trajnostni uporabi kmetijskih zemljišč in vode ter povečanju biotske raznovrstnosti, k ohranjanju delovnih mest na podeželju in s tem poseljenega in urejenega podeželja in omogočajo večjo prehransko varnost ter skladnejši regionalni razvoj.

Namen tega projekta je pripraviti podlage za vzpostavitev rednih borz lokalnih živil, kjer se bodo dvakrat letno srečali, izmenjali podatke o ponudbi in povpraševanju, ter sklepali dogovore pridelovalci in njihove zadruge ter predelovalci lokalnih kmetijskih pridelkov, kot ponudniki in predstavniki javnih zavodov – šol, vrtcev in v drugi fazi tudi drugih javnih zavodov ter turizma in gostinstva kot povpraševalci po lokalno pridelani in predelani hrani.

Projekt so pred nekaj leti na lokalnem ljubljanskem nivoju uspešno pričeli Turizem Ljubljana, Zavod Good place in RRA LUR. Ker so omenjeni tudi partnerji tega nadgrajenega projekta, nadaljujemo skupaj pod istim imenom »Zelene verige«.

Takšno osebno srečanje je najboljša osnova za sklepanje dogovorov. Zato vabimo pridelovalce, njihove organizacije pridelovalcev in zadruge, da se nam pridružite na prvi borzi Zelene verige, ki bo potekala 9. septembra med 13. in 15. uro, z možnostjo podaljšanja. Za udeležence je udeležba brezplačna, potrebno pa se je v naprej prijaviti za sodelovanje.

V nadaljevanju najdete prijavnici za kmetijske pridelovalce in Horeko. Predstavnike javnih šolskih zavodov k sodelovanju vabi Zavod za šolstvo Republike Slovenije, saj jim vzporedno organizira izobraževanje.

Tudi za predstavnike kmetijskih  pridelovalcev in predstavnike horeke bomo skupaj z zavodom Good place, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Zadružno zvezo Slovenije ter Zvezo podeželske mladine Slovenije organizirali predstavitve, izobraževalne panele, ki pa jih bomo objavili naknadno. Vsem obiskovalcem borze bomo zagotovili tudi brezplačna vabila za ogled sejemskega dvojčka Narava zdravje in Otroški Bazar, ki potekata sočasno z borzo, vendar v drugih dvoranah Gospodarskega razstavišča.

Prijavnica za pridelovalce hrane:

Prijavnica za predstavnike turizma in gostinstva:

Partnerji

 

Za več informacij:
zelene.verige@gr-sejem.si ali telefon 01 300 2600