Narava zdravje

Svetovanje in informiranje glede problematike bivalnega okolja

V sodobnem življenju igrata bivalno in delovno okolje ključni vlogi pri ohranjanju našega zdravja in dobrega počutja. Stavbna biologija se ukvarja s problematiko obremenjenosti z elektromagnetnimi sevanji, kakovosti zraka, plesni, umetno svetlobo, hrupom, itd. Izvajajo strokovne meritve in svetovanje po mednarodnemu standardu priporočil SBM-2015.

Organizator: Stavbna biologija, Queen d.o.o.