Varno in zdravo na sejem - Sejem Narava - zdravje
SI
Show menu

Varno in zdravo na sejem

Ukrepi za zmanjševanje možnosti okužb s koronavirusom na sejmu Narava-zdravje


Spoštovani razstavljavci sejma, 

prosimo, da se v celoti držite spodnjih navodil in navodil osebja GR. Spoštovanje navodil je obvezno. Organizator si pridržuje pravico, da osebe, ki se kljub opozorilu ne držijo pravil, pospremi s prizorišča, ker ogrožajo ostale.


1. 
Osebje GR bo s ciljem zagotavljanja minimalne razdalje 1,5 - 2 m izvajalo štetje in omejevanje obiskovalcev na vhodu v vsako dvorano, skladno z dovoljenjem NIJZ za izvedbo prireditev, in sicer, kot sledi:

 • do 500 obiskovalcev hkrati v dvorano A,
 • do 500 obiskovalcev hkrati v dvorani A2,
 • do 250 obiskovalcev hkrati v dvorani C,
 • omejevanje vstopa v toaletne prostore (do 3 osebe hkrati).


2. Za konferenčne dvorane bomo izvajali omejitev  obiska, in sicer do zasedbe vseh o stolov, ki jih bomo postavili na razdalji 1,5 metra. Uvedli bomo tudi pobiranje podatkov udeležencev in jih zaprosili, da morebitno okužbo javijo ustreznim organom ter povedo, da so se udeležili predavanja oz. predstavitve na Gospodarskem razstavišču.

3. Hojnice bodo široke najmanj 4 metre, na hojnici bo 0,8 metra pred pultom oznaka, do katere naj bi se približeval obiskovalec, na vašem delu razstavnega prostora bo ta oznaka prav tako 0,8 metra od pulta. Tako pridobimo 1,6 metra razdalje med osebama na razstavnem prostoru in hojnici in dovolj prostora med osebo, ki stoji pred vašim razstavnim prostorom in ostalimi na hojnici.

4. Smer ogleda sejma bo enosmerna (kača). V vsaki dvorani bo sicer točka, kjer bo možno smer zamenjati, vendar bo t točko ves čas nadzorovalo osebje GR.

5. Vhod in izhod na sejem bosta ločena (vhod skozi dvorano Jurček, izhod direktno z dvorišča na Dunajsko cesto). Prosimo, da to upoštevate tudi pri obisku recepcije.

6. Vaš pult in vse eksponate, kjer se izvaja dotik, morate redno razkuževati z razkužili, kot jih priporoča NIJZ, in sicer, kot sledi:
 • pult najmanj 1 x na uro;
 • eksponati na dotik po vsakem dotiku;
 • če ni možno razkuževati eksponata, prosite obiskovalce, da si pred in po dotikanju razkužijo roke;
 • če boste uporabljali rokavice za enkratno uporabo, morate imeti na razstavnem prostoru ločen koš za smeti za te rokavice;
 • če boste uporabljali zaščitno folijo za enkratno uporabo, morate imeti na razstavnem prostoru ločen koš za smeti za to folijo.

Svetujemo vam, da pri eksponatih, kjer dotik ni potreben, jasno označite, da dotikanje zaradi varnosti vseh ni zaželeno.

Pri morebitni ponudbi hrane in pijače striktno upoštevajte navodila NIJZ za to področje. Zlasti pa onemogočite prebiranje, dotikanje hrane drugih (svetujemo papirnato embalažo, ki onemogoča direkten dotik hrane. Pred vsako degustacijo si morajo osebe, ki degustirajo, razkužiti roke. V času, ko osebe degustirajo (začasno umaknejo masko) omogočite in  striktno opozarjajte, da morajo držati distanco najmanj 1,5 metra drug do drugega.

7. V primeru, da bo vaš razstavni prostor organiziran tako, da se bodo obiskovalci po njem  sprehajali, svetujemo, da naredite to na način, da ne bo prihajalo do tesnejših srečanj oseb (morda vstopna točka  in izstopna točka na razstavni prostor  ter vrisana smer ogleda razstavnega prostora).

8. Osebje opremite z zadostnim številom mask za enkratno uporabo (menjava najmanj na 2-3 ure), svetujemo tudi uporabo vizirja.

9. Obiskovalci prejmejo masko ob nakupu vstopnice.

10. Spodbujamo predprodajo vstopnic, spletno prodajo in prodajo v času, ko je obisk pričakovano nižji. Nakup vstopnic je brezstičen, prav tako kontrola prehoda.

11. Uredili bomo izolacijsko sobo ter cone čakanja in sprostitve v izogib morebitnih »zamaškov«.

12. Maske za vaše osebje in razkužilo za vaš razstavni prostor morate priskrbeti sami, lahko pa ga kupite na Gospodarskem razstavišču. 

13. Gospodarsko razstavišče bo poskrbelo za intenzivno zračenje brez rekuperacije zraka ter z večjim številom osebja ves čas razkuževalo točke dotika v dvorani izven razstavnih prostorov ter nadzorovalo enosmerno gibanje oseb. Višina dvoran in prezračevalni sistem Gospodarskega razstavišču omogočata najmanj 20 m3 svežega zraka na obiskovalca ob dovoljenem maksimalnem obisku.

14. Termovizijska kamera nam bo omogočala, da osebe pri katerih bomo ugotovili povišano telesno temperaturo zaprosimo, da ne vstopajo na prireditev. V izogib neprijetnim situacijam, vas prosimo, da si vaše osebje pred prihodom na prizorišče izmeri telesno temperaturo.

15. Za vse udeležence sejma (obiskovalce in razstavljavce) smo pripravili navodila obnašanja:

Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom COVID-19 je potrebno v času prireditve (montaža, dogodek, demontaža) upoštevati spodnja navodila/priporočila in navodila osebja GR. Spoštovanje navodil je obvezno. Organizator si pridržuje pravico, da osebe, ki se kljub opozorilu ne držijo pravil, pospremi s prizorišča, ker ogrožajo ostale.

 • V primeru, da zbolimo ali kažemo znake okužbe oziroma smo v karanteni ali samoizolaciji, se sejma ne udeležimo. Prav tako ostanemo doma, če je zbolela oziroma ima znake okužbe oseba, s katero živimo v skupnem gospodinjstvu oziroma smo se s to osebo ali osebo, ki je bila poslana v samoizolacijo, v preteklih 14 dneh družili.
 • Vstopali boste preko mostu, opremljenega s termovizijsko kamero. Osebam s povišano temperaturo vstop na razstavišče ni dovoljen. Zato da se izognemo neprijetnim situacijam, vas prosimo, da si že pred prihodom na sejem izmerite temperaturo. Če je ta povišana, ostanite doma.
 • Takoj ob vstopu v prireditveni prostor si pravilno razkužimo roke. To ponovimo večkrat v času obiska sejma. Razkužila so na vhodu v sejmišče in ob vhodu v vsako dvorano. Čim manj se dotikamo različnih predmetov. Če je dotik potreben, si pred vsakim morebitnim dotikom eksponatov, bankomata ipd. ter po njem roke ponovno razkužimo. Obvezno si jih razkužimo tudi pred vsako morebitno degustacijo ter pred vstopom in ob izstopu iz toaletnih prostorov.
 • Ob vstopu na sejmišče prejmete zaščitno obrazno masko. Prosimo, da jo nosite pravilno, tako da si z njo pokrijete usta in nos. Uporaba obrazne maske je v vseh notranjih prostorih, kjer poteka prireditev, obvezna, prav tako na zunanjih ploščadih, če med osebami ni medsebojne razdalje vsaj 1,5-2 metra.
 • Ves čas vzdržujemo razdaljo 1,5-2 metra med osebami, kar velja tudi za namenske prostore (npr. kadilnico, toaletne prostore, kamor vstopamo posamično).
 • Vhod in izhod na sejem bosta ločena: vhod je skozi dvorano Jurček, izhod direktno z dvorišča na Dunajsko cesto. Na prireditev vstopamo posamično in upoštevamo medsebojno minimalno razdaljo 1,5-2 metra.
 • Upoštevajte označene distance, kot jih določajo talne oznake.
 • Prosimo, da uporabljate cone sprostitve in čakanja, če se na določenih lokacijah nabere večje število ljudi. S tem omogočite ohranjanje potrebne razdalje med osebami.   
 • Smer ogleda sejma bo enosmerna (kača), ker je tako lažje ohranjati medsebojno razdaljo 1,5-2 metra. Tam, kjer se dostopa na razstavni prostor, se prav tako gibljete v skladu z navodili in vzdržujete razdaljo 1,5-2 metra.
 • V konferenčnih dvoranah bomo izvajali omejitev obiska, in sicer do zasedbe vseh sedežev, ki jih bomo postavili na razdalji 1,5 metra. Za vse udeležence v konferenčnih dvoranah bomo izvajali zbiranje podatkov (ime priimek in naslov in telefon), ki jih bomo uporabili izključno za morebitno posredovanje NIJZ. Podatke bomo po 30 dneh uničili.
 • Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robcem ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava, in ne v svojo dlan. Takoj po kašljanju oz. kihanju si umijemo ali razkužimo roke.
 • Osebne odpadke (npr. uporabljene robčke, maske, rokavice za enkratno uporabo ) odlagamo v le za to določen koš za smeti. To je koš z nožnim pokrivalom, ki je v toaletnih prostorih in na izhodu s sejma.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • V primeru, da v času prisotnosti na dogodku (vključno z montažo in demontažo) začutimo začetne znake okužbe dihal (izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura ipd.), takoj pokličemo številko 01 300 2600. Glede gibanja na GR sledimo navodilom, ki jih prejmemo po telefonu. V primeru, da nimamo telefona pri roki, se po najkrajši poti, upoštevajoč minimalno razdaljo 1,5 m-2 metra do drugih oseb, zglasimo na recepciji dogodka. Takoj tudi pokličemo svojega osebnega zdravnika.   
 • Odlaganje stvari ni dovoljeno. Obiskovalec/-ka naj ima s seboj čim manj stvari (samo to, kar nujno potrebuje).
 • Roke si pravilno umijemo z milom (glej prikaz umivanja rok v toaletnih prostorih).
 • popusti vas vabimo k nakupu vstopnice v predprodaji in k spletnemu nakupu vstopnice, da bo vstop čim bolj tekoč, s čim manj dotikov.