SI
Show menu

Prijazni do okolja

3. 10. 2013
Sklop Zeleno sobivanje, ki je urejen kot nekakšen park, vsebuje predstavitev trajnostnega upravljanja in gospodarjenja z naravnimi viri, kot sta voda in gozd. Slovenija se v njem predstavlja po krajinskih tipih: Alpe, Dinaridi, Sredozemlje in Panonija. V parku lahko sledite celotnemu sklenjenemu vodnemu toku z vsemi naravnimi ukrepi za ureditev in zavarovanje brežin ter regulacijo vodnih virov na lokalni in regionalni ravni. Sklop torej prikazuje tradicionalne tehnike za ureditev vodotokov, ki zagotavljajo manjšo ogroženost pred poplavami, hkrati pa tudi rabo vode za pridelavo lokalne hrane, obnovljivih virov energije prek hidroelektrarn ter pomen voda na področju aktivnega turizma.